“Lạc lối” Trong Quán Ăn Đậm Chất Việt Giữa Lòng Thành Phố Hạ Long